Lyžařská Škola Zadov

Dotazník instruktora

Dotazník instruktora (pouze pro potřeby LŠ SKI ZADOV)
Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození (DD.MM.RRRR)
Telefon
E-mail
Dosažené vzdělání / aktuálně studuji
Jazyky / úroveň
Licence
Praxe v LŠ
Termíny předpokládaného zájmu o práci
Mám zájem o zajištění ubytování ano ne
Poznámka   

   

  • *Souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů: Stisknutím tlačítka "Odeslat" dávám tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejich změn Lyžařské škole Ski Zadov (dále jen “správce”).Tento souhlas dávám v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu do doby odvolání souhlasu. Správce je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.